PRIVACYBELEID

Wie is Meijer Bouwbedrijf?

Meijer Bouwbedrijf B.V.

Lijsterweg 25-D, 3362 BB Sliedrecht, Nederland

KvK 61002399

www.meijer-bouwbedrijf.nl

Meijer Bouwbedrijf exploiteert de website www.meijer-bouwbedrijf.nl. Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen op onze website, bewaren en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u onze website gebruikt, is het mogelijk dat we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Persoonlijke informatie

• Wanneer u zich registreert op onze website: naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en e-mailadres.

Loggegevens

• Vanwege uw bezoek aan deze website door het gebruik en het plaatsen van cookies: Het internetprotocol-adres (IP-adres), browsertype, browserversie, welke pagina’s u bezoekt binnen de website, de duur van het bezoek en de paginaweergaven van uw computer. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Meer hierover leest u in ons Cookiebeleid.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Om contact met u op te nemen, of u op de hoogte te houden van informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, nadat u een webformulier op onze website heeft ingediend;

• Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van afgenomen diensten en/of interesses op basis van het met uw toestemming vastgelegde gebruik van onze website;

• Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zoals beschreven in ons Cookiebeleid;

• Om onze website en diensten te verbeteren en evalueren.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor controleren en analyseren van het gebruik van onze website, het registreren van bezoekers die onze nieuwsbrief willen ontvangen, of een evenement van Meijer Bouwbedrijf willen bezoeken kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen mogelijk persoonsgegevens ontvangen. Deze dienstverleners zullen enkel voor of namens ons handelen in overeenstemming met het doel/de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of anderszins rechtmatig worden verwerkt. Deze dienstverleners mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken nadat u akkoord gaat met ons Privacybeleid en/of Cookiebeleid, voor het afgesproken doel. Ook mogen zij uw persoonlijke gegevens niet inzetten voor eigen doeleneinden, aan derden verkopen en ze niet openbaar maken (tenzij zij daartoe zijn gehouden als gevolg van de wet, zoals toegestaan door ons, of zoals vermeld in dit Privacybeleid).

Om het gebruik van onze web applicaties te kunnen analyseren kunnen we ook gebruik maken van dienstverleners. In dit kader verwerken we uitdrukkelijk geen persoonsgegevens. We verzamelen enkel geanonimiseerde analytische gegevens om ons platform te verbeteren.

De dienstverleners die door Meijer Bouwbedrijf zijn ingeschakeld zijn:

• [naam]. [Omschrijving doel].

Verder kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan met Meijer Bouwbedrijf N.V. verbonden ondernemingen in overeenstemming met doelen omschreven in dit Privacybeleid. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de overheid of justitie indien dat op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is.

Om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan onze website zo soepel, betrouwbaar en nuttig mogelijk voor u is, en wij onze website optimaal kunnen inzetten, maken wij ook gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken.

Rechten tot uw persoonsgegevens

U kunt Meijer Bouwbedrijf om inzage verzoeken tot uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld. Als de gegevens onjuiste informatie bevatten, kunt u ons verzoeken dergelijke gegevens te corrigeren en/of aan te vullen. U kunt ook verzoeken om de verwerking te beperken of persoonsgegevens te verwijderen en/of te verkrijgen. Verder kunt u altijd contact opnemen met Meijer Bouwbedrijf om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van ons een nieuwsbrief ontvangt per e-mail, wordt u onderaan iedere e-mail een mogelijkheid geboden om u af te melden.

Beveiligingsmaatregelen

Meijer Bouwbedrijf hecht grote waarde aan de veiligheid en integriteit van haar web applicaties. Wij monitoren veiligheid actief en voldoet aan de gestelde eisen om passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Alle gegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons eigen datacenter, volledig beheerd en gecontroleerd door ons, en bevindt zich in Nederland.

Social Media

Meijer Bouwbedrijf is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u bedrijfspagina's van Meijer Bouwbedrijf bezoekt op social media-websites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn etc. of andere inhoud gebruikt buiten onze website of domein. Het eigen privacybeleid en -verklaring(en) van deze websites is daarop van toepassing en we adviseren u daarvan kennis te nemen indien u gekoppelde (social media-) websites bezoekt.

Wijzigingen aan Privacybeleid

Meijer Bouwbedrijf behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Contact

Als u vragen en/of klachten heeft over dit Privacybeleid, of u beroep wenst te doen op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u mailen naar kantoor@meijer-bouwbedrijf.nl.